Tên lửa Triều Tiên có thể đã rơi vào đất liền-OKVIP lì xì mỗi tuần